top of page
Zoeken
  • infoervaringrijker

Gemeente Zwolle: Succesvolle Zwolse Week van de Duurzaamheid

Eline Stolk en Evianne Beijeman van Impactmakers Zwolle organiseerden half oktober samen met de gemeente Zwolle de Week van de Duurzaamheid. Tijdens onder meer de Business Challenge, het Impactfestival en het Impactdiner konden (impact)ondernemers netwerken, kennis delen en ideeën uitwisselen om elkaar te versterken.


Tijdens de kick-off van het programma in het Academiehuis trok André Kuipers de maximale 500 bezoekers. Ook de rest van de week werd goed bezocht. Dit jaar stelden Evianne Beijeman en Eline Stolk van de Impactmakers Zwolle voor het eerst een Zwols programma samen. Onderdeel daarvan was een interactief doe-festival om impactondernemers beter op de kaart te zetten en om inzicht te geven in de initiatieven die er al zijn. ‘Met ruim 600 bezoekers zijn we meer dan tevreden’, zegt Eline. ‘Ook van ondernemers hoorden we positieve geluiden. Zij gaven aan écht inhoudelijke gesprekken te kunnen voeren en dat het netwerken waardevolle connecties heeft opgeleverd.’

Divers gezelschap Op het Impactfestival in de Oude Philipsfabriek was een foodplein en kinderplein, er waren exposities, workshops en rondetafelgesprekken. Alles met het doel om de inwoners van Zwolle op een positieve laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met de impactondernemers uit Zwolle. Evianne: ‘Dat is zeker gelukt. Er waren ondernemers die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bedrijven die producten ontwikkelen op het gebied van milieu of die zich richten op wonen. Het was een heel divers gezelschap.’

In gesprek Ook de rondetafelgesprekken waarbij ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar in gesprek gingen over actuele thema’s, werden goed ontvangen. Eline: ‘Er werd gesproken over onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaam leiderschap. Veel ondernemers weten dat ze richting een meer duurzame bedrijfsvoering moeten gaan, maar weten niet altijd hoe ze dat praktisch moeten vormgeven of lopen tegen wet- en regelgeving aan. Tijdens deze gesprekken konden ondernemers dit direct bespreken met andere partijen of zelfs meteen zoeken naar oplossingen.’

Pilot Beleid voor duurzaam ondernemen wordt vaak op strategisch niveau bepaald. Toch hangt het succes voor een groot deel af van de mensen op de werkvloer. Evianne: ‘Tijdens de Week van de Duurzaamheid hebben we hiervoor samen met Kruitbosch een pilot gedraaid. Daarbij werd naar aanleiding van de behoeften van het bedrijf een businesscase opgesteld en werd een expert aan het bedrijf gekoppeld. We willen deze pilot doorontwikkelen om dit ook aan andere ondernemers te kunnen aanbieden.’

Stappen zetten tijdens Impactdiners Ook het impactdiner, deze keer in de Kas van Kaat, krijgt een vervolg. ‘Deze editie was een nulmeting’, zegt Eline. ‘We hebben geïnventariseerd welke thema’s leven in Regio Zwolle en waar bedrijven staan ten opzichte van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN en wat ervoor nodig is om verder te komen. De komende twee jaar organiseren we tien impactdiners waarbij we met elkaar en met experts aan tafel gaan om het thema van de avond samen verder te brengen. De bedoeling is dat we over twee jaar concreet stappen hebben gezet.’

Vervolg Veel ondernemers die op de Week van de Duurzaamheid waren afgekomen, waren al volop bezig met het maken van impact(externe link). Voor de volgende editie hopen Eline en Evianne dat er ook ondernemers komen die er nog niet mee aan de slag zijn, maar zich wel willen laten inspireren. Evianne: ‘We hopen zeker dat er een vervolg komt en dat we met betere communicatie en marketing nog meer ondernemers bereiken.’


16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page