top of page
Zoeken
  • infoervaringrijker

Alfa Accountants: "Opleggen is eigenlijk de kracht geweest."

In de Business Challenge, bedoeld om bedrijven te helpen om duurzaamheid in de hele organisatie te integreren, gingen we aan de slag met Kruitbosch en verschillende ervaringsdeskundigen om een volgende stap te zetten.


Kruitbosch is een Zwols familiebedrijf en producent van de fietsmerken Cortina en Alpina. Zij zijn al op verschillende vlakken bezig met duurzaamheid en circulair productontwerp. Aan Anja, programmamanager duurzaamheid bij Kruitbosch, de taak om dit in de hele organisatie te integreren.


De eerste sessie met Alfa Accountants en Adviseurs ging over strategie. Samen met Arthur (duurzaamheidsadviseur), Arjan (directeur cluster Zwolle, Meppel, IJsselmuiden) en Jack (relatiemanager) gaan we in op de vraag hoe je een goede duurzaamheidsstrategie maakt en ervoor zorgt dat dit binnen de hele organisatie gedragen en uitgevoerd wordt.



Alfa Accountants is sinds 2014 een B corp. Dat betekent dat zij naast winst en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. De organisatie is 100% eigendom van alle medewerkers en als zakelijke dienstverlener willen zij duurzaam waarde creëren voor klanten, medewerkers en de samenleving. Vanuit hun ervaring willen zij bedrijven als Kruitbosch helpen om ook die duurzaamheidsslag te maken en misschien zelfs een B corp te worden. In deze blog delen we een aantal adviezen die ze Kruitbosch meegaven en die wellicht ook in jouw bedrijf toe te passen zijn.


Werk vanuit een duidelijke visie

Toen Alfa besloot een B corp te worden, hebben ze zichzelf een ambitieuze missie opgelegd: “Wij willen de meest duurzame accountant zijn.” Volgens Arjan is zo’n duidelijke visie van groot belang. Als je weet waar je naartoe wilt, kun je je medewerkers daarin meenemen. Je schept een kader waar medewerkers op terug kunnen vallen, ook als de leidinggevende niet in de buurt is. Tegelijkertijd, zegt Arthur, is zo’n stellige missie ook een valkuil, omdat je er in feite bij gebaat bent dat anderen het slechter doen. En dat terwijl samenwerking in de keten essentieel is als je echt wilt verduurzamen. Kijk daarom liever naar welke problemen je kunt oplossen die dichtbij je core business liggen. Alfa heeft daarvoor de SDG’s geadopteerd om de visie vorm te geven en te bepalen waar ze kunnen bijdragen.


Leg het op… en laat het los

Vanuit de directie werden de SDG’s volledig opgenomen in de bedrijfsstrategie. Vervolgens kreeg elk organisatiedeel de taak om een eigen duurzaamheidsplan op te stellen en lokaal invulling te geven aan de missie van Alfa. De heren zijn het er, ieder vanuit hun eigen rol bij Alfa, over eens dat deze balans tussen opleggen van bovenaf en eigen invulling door medewerkers de kracht is van de aanpak bij Alfa. Door medewerkers zelf plannen te laten maken, creëer je eigenaarsc

hap en daarmee intrinsieke motivatie. Maar tegelijkertijd moet het ‘hogere management’ duurzaamheid uitdragen, de boodschap van de daken schreeuwen en bepaalde eisen stellen voor échte integratie van duurzaamheid.


Juich de kleine acties toe

Zo ontstaat er een mix van grote en kleine acties die allemaal bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Anja vraagt zich af of het wel zin heeft om met al die kleine, schijnbaar onbetekenende dingen bezig te zijn, omdat dit maar weinig toevoegt als je naar de echte impact kijkt. Toch zien ze bij Alfa dat de kleine dingen belangrijk zijn om medewerkers gemotiveerd te houden of te maken en draagvlak te creëren. Ook al hebben ze vaak geen grote waarde voor de impact, tastbare dingen hebben wél waarde voor de medewerkers en kan hen aanmoedigen om de grote dingen te gaan doen. Onderschat kleine acties als afval scheiden, stoppen met wegwerpkoffiebekers en fruit uitdelen op kantoor niet, maar juich het toe en gebruik ze om ambassadeurs te creëren.


Pas je werkwijze aan

Toch blijft de echte vraag natuurlijk hoe je de primaire processen van je organisatie kunt verduurzamen. Als zakelijke dienstverlener ziet Alfa het als haar rol om de klant te helpen zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Alle medewerkers nemen dit mee in hun dienstverlening en advies. Dat betekent ook dat de werkwijze hierop aangepast moet worden. Veel van de gesprekken en acties rondom duurzaamheid kunnen namelijk niet direct financieel rendabel weggezet worden en vragen dus om een andere manier van denken. Ook voor een productiebedrijf als Kruitbosch vraagt dit een andere aanpak. Zo ga je bijvoorbeeld anders kijken naar reststromen, productontwerp, levensduur en verdienmodel.


Laat het nut zien

Om alle medewerkers hierin mee te nemen is het belangrijk dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Arthur legt uit dat je dit bereikt met een combinatie van drie inzichten: maatschappelijk nut, zakelijk nut en persoonlijk nut. Wanneer de urgentie voor jezelf, je klant, het bedrijf en de maatschappij duidelijk zijn, komen mensen in beweging. En je hoeft niet te wachten tot de urgentie tot iedereen doorgedrongen is en er een centraal kader is opgesteld. Zorg dat iedereen alvast op weg kan, dan gaan er vanzelf meer mensen meedoen. Wanneer een kleine groepje medewerkers dat al iets met duurzaamheid heeft de ruimte krijgt, fungeren zij als kernteam en kunnen ze anderen aanhaken op specifieke onderdelen of expertise. Bovendien beginnen klanten ook eerder over duurzaamheid wanneer je dit als organisatie actief uitdraagt. Zo krijgen je medewerkers dus van twee kanten een idee van het belang, totdat ze er op een gegeven moment niet meer onderuit kunnen dat duurzaamheid de toekomst is.


Maak het leuk - en tastbaar

Deel ook de successen die je behaalt, hoe klein ze ook lijken. Bij Alfa delen ze goede voorbeelden tussen de clusters. Als je tastbaar maakt wat je wilt behalen gaan mensen bijdragen en de quick wins pakken. En dat levert weer nieuwe successen op. Zo voelt uiteindelijk de hele organisatie zich betrokken bij het behalen van de duurzame doelstellingen.


De uitdaging die Alfa Accountants Kruitbosch meegaf, maar ook aan jou wil meegeven: Kies twee of drie pijlers waar je als organisatie echt het verschil kunt maken en waarom. Focus op de impact die je hier maakt, zonder het algemene belang van mens, milieu en maatschappij uit het oog te verliezen.

152 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page