top of page
Handen omhoog

SAMEN  DUURZAAM
DOEN

Regio Zwolle´s Got Talent

De winnaars van Regio Zwolle's Got Talent 2023 zijn bekend! Deze impactmakers werken aan aan circulaire/klimaatbestendige woonomgevingen, verantwoord reizen en kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Thema's die heel dichtbij zijn en daarom een grote maatschappelijke impact hebben. Binnenkort maak je kennis met: Smikkels van Bikkels, Tala en Locomocheap.

 

De winnaars van Regio Zwolle's Got Talent krijgen de unieke kans om hun verhaal te vertellen middels een professionele bedrijfsvideo van Jonathan Mak. Op 10 oktober zal de prijsuitreiking plaatsvinden bij museum Anno in samenwerking met DORZ.

Wij bedanken de deskundige jury voor hun oordeel die deze duurzame competitie mede mogelijk heeft gemaakt. 

Regio Zwolle's Got Talent is een concept van Impactmakers Zwolle, in samenwerking met Regio en gemeente Zwolle.

Winnaars

Waarom Regio Zwolle’s Got Talent?


Regio Zwolle's Got Talent is een initiatief dat tot stand is gekomen om de belangrijke rol van duurzaamheid en maatschappelijke innovatie in de regio Zwolle te benadrukken. Het is van groot belang dat regio Zwolle een platform biedt voor ondernemers die zich bezighouden met klimaatbestendigheid, circulariteit en inclusiviteit. Hier zijn een paar redenen waarom dit initiatief belangrijk is:

 

1. Stimuleren van duurzaam ondernemerschap:
Door het creëren van een podium voor ondernemers die werken aan duurzaamheidsthema's, stimuleert Regio Zwolle's Got Talent duurzaam ondernemerschap. Het motiveert ondernemers om hun bedrijven te bouwen rond maatschappelijke innovaties en oplossingen te bieden voor lokale uitdagingen.

 

2. Bekendheid en zichtbaarheid:

Het initiatief biedt ondernemers in regio Zwolle de mogelijkheid om hun bedrijven en innovaties in de schijnwerpers te zetten. Dit vergroot de bekendheid en zichtbaarheid van deze bedrijven, wat kan leiden tot nieuwe zakelijke kansen en samenwerkingen.

 

3. Inspireren van anderen:
Regio Zwolle's Got Talent heeft als doel anderen te inspireren en aan te moedigen om duurzame actie te ondernemen. Door succesverhalen en innovatieve oplossingen te delen, worden andere ondernemers, organisaties en individuen gestimuleerd om ook bij te dragen aan een duurzamere regio Zwolle.

 

4. Regio Zwolle als voorloper in duurzaamheid:
Door aandacht te vestigen op de duurzaamheidsinitiatieven en -prestaties van bedrijven in regio Zwolle, positioneert de regio zich als een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Dit kan aantrekkelijk zijn voor investeerders, talent en andere belanghebbenden die streven naar een duurzame toekomst.

 

Al met al draagt Regio Zwolle's Got Talent bij aan het versterken van de duurzame ontwikkeling in regio Zwolle door het bevorderen van duurzaam ondernemerschap, het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van duurzame bedrijven, het inspireren van anderen en het bevorderen van samenwerking en netwerken. Het initiatief is een belangrijk instrument om de regio te profileren als een innovatieve en duurzame plek om te ondernemen, te investeren en te wonen.

Juryleden Regio Zwolle's Got Talent

Samen.Duurzaam.Doen.

Ontmoet onze juryleden, experts op het gebied van inclusiviteit en klimaatbestendigheid. Deze deskundigen hebben een uitgebreide ervaring en kennis in hun vakgebied. We zijn trots op deze jurering dat een breed scala aan expertise en perspectieven vertegenwoordigt. We geloven dat diversiteit een essentieel onderdeel is van het bevorderen van verandering.

 

De jury voor Regio Zwolle's Got Talent 2023 bestaat uit:

bottom of page